Träningssammanfattning juni 2017

I juni tränade jag jag några färre pass än tidigare under våren. Det berodde på att jag var bortrest på två kortare resor, tre dagar i Göteborg med barn och barnbarn samt fyra dagar på kryssning tillsammans med älsklingen. Trots detta blev det totalt 20 träningspass, vilket är tangerat junirekord sedan jag började bokföra mina träningspass 2008. Just 2008 och dessutom 2012 körde jag också 20 pass under juni.
 
Totalt kom jag upp i 135 pass under det första halvåret och mitt årsmål på 160 pass kommer jag troligtvis att nå i början eller mitten av augusti vilket jag naturligtvis är väldigt nöjd med. Det syns kanske inte så mycket på kroppen ännu, men jag skyndar långsamt. Faktum är att jag aldrig tränat så många pass tidigare under ett helt år, närmast ligger 2008 då jag tränade 130 pass och bara under ytterligare tre år har jag tidigare nått 100-gränsen. Stora framsteg alltså.
 
 
När det kommer till löpningen så blev det bara 71 km totalt vilket dels är mindre än under månaderna mars-maj, men också min tredje sämsta juninotering sedan 2008. En knäskada i början av juni satte stopp för allt löpande under 2009 och förra sommaren råkade jag ut för både gubbvad och hälsporre vilket omöjliggjorde löpning under sommaren.
 
Anledningarna till det sparsamma löpandet under juni är dels att jag drog på mig gubbvad igen i mitten av månaden, trots att jag trodde att min försiktiga uppträning skulle eliminera den risken. Den andra orsaken är att jag lagt om min träning ganska radikalt och bara 60 % av mina träningspass är löpning numera, resten är styrketräning. Jag springer inte heller lika långt lika ofta som tidigare. Under veckorna som jag inte kunde springa cyklade jag istället.
 
 
Det blev åtta styrketräningspass under juni och som bekant bokför jag volymen i form av hur mycket vikter jag förflyttar. Färre träningspass innebar lägre totalvolym och den påverkas också till viss del av att jag gör fler olika typer av övningar numera, vissa bara med kroppen (som jag inte räknar in i denna statistik) och vissa där belastningen är lägre. Det är ju svårt att sätta in detta i ett sammanhang, men lite häftigt är det att jag på olika sätt förflyttat nästan 760 ton vikter på gymmet hittills i år.
 
 
Tyvärr händer det inte så mycket vikten och det är ju framförallt kosten jag inte tagit tag i som jag egentligen borde. Viss omvandling till muskler har väl också skett då midjemåttet ändå minskat med cirka 5 centimeter sedan årsskiftet. Här har jag fortfarande en rejäl utmaning att greppa när motivationen infinner sig.
 
//Steven :-)

Träningssammanfattning maj 2017

Kraftigt försenat kommer här min träningssammanfattning för maj. Det var en månad då jag hamnade i en rejäl svacka den sista tredjedelen och jag har egentligen inte funnit någon riktig orsak till detta ännu. En teori är att mina allergiska besvär gjorde mig trött och seg, en annan att jag helt enkelt är rejält utsliten efter ett i många avseenden tufft år på skolan, dessutom kryddat med studier.
 
Nåväl... träningsmängden var det inget fel på. 24 pass blev det under maj, vilket är lika många som i mars. Framförallt är det antalsmässigt de flesta pass jag kört sedan jag började bokföra mina träningspass på detta sätt 2008, från vilket år för övrigt den tidigare toppnoteringen (23) härrör sig. Per den 31 maj har jag därmed tränat 115 pass under 2017. Nu saknas det bara 45 träningstillfällen till att jag uppnått mitt årsmål och jag hade vid det datumet sju månader på mig.
 
 
När det gäller löpning så kom jag upp i 108 km. Det är långt ifrån min bästanotering och den totala distansen placerar sig på sjätte plats under de senaste tio åren. Förklaringen är ganska enkel. Jag springer bara vid 60 % av mina träningspass, resten kör jag styrketräning, och jag har tagit det medvetet lugnt med att bygga på distans eftersom jag velat undvika belastningsskador.
 
 
För att ha något jämförelsemått vad gäller min styrketräning så bokför jag hur mycket vikt jag förflyttar vid varje träningspass. Det är ju ingen exakt vetenskap då jag även gör saker med min kropp, exempelvis sit-ups, vars vikt jag inte lägger in i dessa summor. Eftersom antalet styrkepass är ungefär desamma som föregående månader blir det ändå tydligt att jag jobbar med allt tyngre vikter vid mina styrketräningsövningar. Jag tycker det är lite häftigt när jag konstaterar att jag förflyttat över 600 ton vikter under perioden januari-maj. Hur mycket är egentligen 600 ton? Vad väger en bil? Vad väger ett mindre flygplan? Vad väger en större båt?
 
 
Viktutvecklingen fortsätter att gå ganska trögt. Jag har naturligtvis omfördelat en del fett till muskler hittills i år och viktnedgången sedan nyår är blott 1,6 kg. Inte mycket med tanke på att jag tränat 115 gånger. Jag vet ju att det finns mycket att hämta vad gäller kosten, men tillsvidare är det ändå den guldkanten jag vill ha på min tillvaro.
 
Jämfört med maj tidigare år har jag bara vägt så här mycket en gång tidigare och det var 2010. Jag väger i paritet med åren 2014-2016 samtidigt som jag är ungefär 5-6 kg tyngre än samma tid 2012-2013. 
 
//Steven :-)

Träningssammanfattning april 2017

Ännu en träningsmånad att lägga till handlingarna. Just i skrivande stund känns det som om jag tappat lite av intensiteten och frekvensen i mitt tränande, men totalt blev det ändå 22 träningspass. Dessa fördelades 13-9 när det gäller löpning kontra styrketräning. Om jag delar upp månaden i tredjedelar så blev det åtta träningspass första tredjedelen, nio pass andra tredjedelen och bara fem pass under perioden 21-30 april. Dessa siffror förstärker känslan av att jag tappat stinget på slutet, men det finns naturliga orsaker och jag måste försöka vrida mitt tänk till att vara nöjd med vad jag presterar istället för att vara missnöjd med vad jag inte presterar. 
 
Statistik kan alltid värderas så som man själv önskar och vill jag tolka min träningsflit positivt är 91 träningspass hittills under 2017 mer än halvvägs till årets mål om 160 pass, detta trots att det bara gått en tredjedel av året. Det är det tionde året jag bokför min träning så här noggrant och mitt bästa år innan detta var 2008, då hade jag tränat 44 pass vid april månads utgång...
 
Nu när jag tränar på gym är ju löpningen nertonad, men jag tror att det är långsiktigt smart att även prioritera styrketräningen. Jag känner mig helt fri från skadebekymmer och det är nästan viktigare än något annat. Det har ändå blivit drygt 30 mil löpning hittills i år.
 
Min egen vikt ligger (tyvärr) ganska stabilt. Jag har emellertid format om kroppen en aning och såväl midje- som bröstmått har minskat sedan årsskiftet. Att få till en viktminskning känns ändå angeläget för att kunna prestera bättre i löpningen. På tal om löpning har jag insett att jag missar vårens stora mål, Å-loppet i Eskilstuna, då jag bokat in annat den lördagen.
 
Som vanligt publicerar jag några tabeller som visar antal träningspass, antal löpta kilometer samt antal ton förflyttade vikter. De första två kategorierna är ju kul att jämföra ända sedan 2008.
 
//Steven :-)