Träningsåret 2017

Mer än hög tid att summera träningsåret 2017. Det går till historien som det år jag tränade mer än någonsin sedan jag la ner min ishockeydomarkarriär 2000. Efter att länge ha varit en joggare under sommarhalvåret, vanligtvis mellan mars och augusti, fick jag en varningsklocka i form av högt blodtryck vilket gjorde att jag skaffade ett gymkort hos World Class. Jag blir lätt manisk och gick all-in med min träning där jag varvade löpning och styrketräning. Ibland hamnade jag i skadeperioder och då fick cykeln ersätta löpningen medan jag kunde hålla igång styrketräning.
 
 
Som ni ser i tabellen här nedanför tränade jag totalt 230 pass under året. Det är i särklass det mesta jag tränat sedan jag började föra den här typen av träningsdagbok 2008. Bara fyra gånger tidigare under dessa tio år har jag nått eller passerat 100-strecket. Mina 230 träningspass fördelade sig på 124 löppass, 92 styrketräningspass 13 cykelpass och en powerwalk. För månaderna januari-april samt september-december var det all-time-high, i några fall en tangering av tidigare rekord.
 
 
När det gäller hur långt jag sprungit så var totalsträckan den tredje längsta under tioårsperioden. 2008 och 2012 sprang jag totalt längre, men 91 mil under året får anses vara godkänt. Även här är vinter- och höstmånaderna starka i en jämförelse. Tabell här nedanför.
 
 
Förutom att få ner blodtrycket, är en annan stark drivkraft för mig med träningen att få ner vikten. Tyvärr har jag inte varit lika lyckosam i det avseendet. Med tanke på hur mycket jag tränar kan det förefalla märkligt, men jag äter och dricker alltför ohälsosamt i sammanhanget. Mat- och dryckesvanorna är definitivt stora utvecklingsområden för mig. Det är inte så att jag glufsar i mig snacks och godis till vardags, nåja... jag är svag för salta jordnötter, men jag tackar inte nej till kaffebröd och vid särskilda tillfällen kan jag även vräka i mig godis. Oregelbundna matvanor i allmänhet och stora portioner under helgerna är inte särskilt smart. Jag tycker väldigt mycket om öl, vilket jag aldrig dricker på vardagar om det inte är något speciellt som händer, men konsumtionen är ur viktsynpunkt för stor under fredag-lördag. Det sistnämnda har jag tagit tag i och målet är att totalt sett äta och dricka bättre.
 
Här under finns fem olika viktdiagram. Jag vill inte fejsa min vikt, men det är jämförelsevikter. Det första diagrammet visar utvecklingen under 2017 där 0 = startvikten vid årets början och sedan utvecklingen under året i förhållande till startvikten. Den 22 september låg jag på -3,3 kg, men ändå slutade året på +2,9 kg. Som synes låg jag under startvikten de flesta veckorna, men under december drog det iväg ordentligt.
 
De fyra följande diagrammen därefter visar hur vikten utvecklat sig från 2009 till 2017 vid fyra motsvarande mättillfällen under året. I dessa diagram är 2009 utgångsvärdet och sedan jämförelser vid samma tidpunkt efterföljande år. Jag har valt januari, april, juli och oktober. Jämfört med 2009 väger jag numera i allmänhet 3,0-4,5 kg mer. Visst är jag åtta år äldre, men med tanke på min träningsdos borde jag kunna matcha siffrorna som gällde innan jag fyllde 50...
 
Viktutveckling per vecka under 2017
 
Viktutveckling januari 2009-2017
 
Viktutveckling april 2009-2017
 
Viktutveckling juli 2009-2017
 
Viktutveckling oktober 2009-2017
 
Det finns som synes en del att hugga tag i och det ska jag försöka göra. Hoppas kurvorna pekar åt rätt håll när jag sammanfattar 2018. Ännu fler träningspass och viktkurvor som pekar nedåt.
 
//Steven :-)

Träningssammanfattning juni 2017

I juni tränade jag jag några färre pass än tidigare under våren. Det berodde på att jag var bortrest på två kortare resor, tre dagar i Göteborg med barn och barnbarn samt fyra dagar på kryssning tillsammans med älsklingen. Trots detta blev det totalt 20 träningspass, vilket är tangerat junirekord sedan jag började bokföra mina träningspass 2008. Just 2008 och dessutom 2012 körde jag också 20 pass under juni.
 
Totalt kom jag upp i 135 pass under det första halvåret och mitt årsmål på 160 pass kommer jag troligtvis att nå i början eller mitten av augusti vilket jag naturligtvis är väldigt nöjd med. Det syns kanske inte så mycket på kroppen ännu, men jag skyndar långsamt. Faktum är att jag aldrig tränat så många pass tidigare under ett helt år, närmast ligger 2008 då jag tränade 130 pass och bara under ytterligare tre år har jag tidigare nått 100-gränsen. Stora framsteg alltså.
 
 
När det kommer till löpningen så blev det bara 71 km totalt vilket dels är mindre än under månaderna mars-maj, men också min tredje sämsta juninotering sedan 2008. En knäskada i början av juni satte stopp för allt löpande under 2009 och förra sommaren råkade jag ut för både gubbvad och hälsporre vilket omöjliggjorde löpning under sommaren.
 
Anledningarna till det sparsamma löpandet under juni är dels att jag drog på mig gubbvad igen i mitten av månaden, trots att jag trodde att min försiktiga uppträning skulle eliminera den risken. Den andra orsaken är att jag lagt om min träning ganska radikalt och bara 60 % av mina träningspass är löpning numera, resten är styrketräning. Jag springer inte heller lika långt lika ofta som tidigare. Under veckorna som jag inte kunde springa cyklade jag istället.
 
 
Det blev åtta styrketräningspass under juni och som bekant bokför jag volymen i form av hur mycket vikter jag förflyttar. Färre träningspass innebar lägre totalvolym och den påverkas också till viss del av att jag gör fler olika typer av övningar numera, vissa bara med kroppen (som jag inte räknar in i denna statistik) och vissa där belastningen är lägre. Det är ju svårt att sätta in detta i ett sammanhang, men lite häftigt är det att jag på olika sätt förflyttat nästan 760 ton vikter på gymmet hittills i år.
 
 
Tyvärr händer det inte så mycket vikten och det är ju framförallt kosten jag inte tagit tag i som jag egentligen borde. Viss omvandling till muskler har väl också skett då midjemåttet ändå minskat med cirka 5 centimeter sedan årsskiftet. Här har jag fortfarande en rejäl utmaning att greppa när motivationen infinner sig.
 
//Steven :-)

Träningssammanfattning maj 2017

Kraftigt försenat kommer här min träningssammanfattning för maj. Det var en månad då jag hamnade i en rejäl svacka den sista tredjedelen och jag har egentligen inte funnit någon riktig orsak till detta ännu. En teori är att mina allergiska besvär gjorde mig trött och seg, en annan att jag helt enkelt är rejält utsliten efter ett i många avseenden tufft år på skolan, dessutom kryddat med studier.
 
Nåväl... träningsmängden var det inget fel på. 24 pass blev det under maj, vilket är lika många som i mars. Framförallt är det antalsmässigt de flesta pass jag kört sedan jag började bokföra mina träningspass på detta sätt 2008, från vilket år för övrigt den tidigare toppnoteringen (23) härrör sig. Per den 31 maj har jag därmed tränat 115 pass under 2017. Nu saknas det bara 45 träningstillfällen till att jag uppnått mitt årsmål och jag hade vid det datumet sju månader på mig.
 
 
När det gäller löpning så kom jag upp i 108 km. Det är långt ifrån min bästanotering och den totala distansen placerar sig på sjätte plats under de senaste tio åren. Förklaringen är ganska enkel. Jag springer bara vid 60 % av mina träningspass, resten kör jag styrketräning, och jag har tagit det medvetet lugnt med att bygga på distans eftersom jag velat undvika belastningsskador.
 
 
För att ha något jämförelsemått vad gäller min styrketräning så bokför jag hur mycket vikt jag förflyttar vid varje träningspass. Det är ju ingen exakt vetenskap då jag även gör saker med min kropp, exempelvis sit-ups, vars vikt jag inte lägger in i dessa summor. Eftersom antalet styrkepass är ungefär desamma som föregående månader blir det ändå tydligt att jag jobbar med allt tyngre vikter vid mina styrketräningsövningar. Jag tycker det är lite häftigt när jag konstaterar att jag förflyttat över 600 ton vikter under perioden januari-maj. Hur mycket är egentligen 600 ton? Vad väger en bil? Vad väger ett mindre flygplan? Vad väger en större båt?
 
 
Viktutvecklingen fortsätter att gå ganska trögt. Jag har naturligtvis omfördelat en del fett till muskler hittills i år och viktnedgången sedan nyår är blott 1,6 kg. Inte mycket med tanke på att jag tränat 115 gånger. Jag vet ju att det finns mycket att hämta vad gäller kosten, men tillsvidare är det ändå den guldkanten jag vill ha på min tillvaro.
 
Jämfört med maj tidigare år har jag bara vägt så här mycket en gång tidigare och det var 2010. Jag väger i paritet med åren 2014-2016 samtidigt som jag är ungefär 5-6 kg tyngre än samma tid 2012-2013. 
 
//Steven :-)