Adventsgudstjänst

Skolan där jag jobbar har under åtskilliga år besökt någon av ortens kyrkor för en adventsgudstjänst i samband med första advent. Diskussionen mellan oss i personalen har varit ganska livlig huruvida vi ska fortsätta med detta eller inte, framförallt eftersom de äldsta eleverna haft svårt att sköta sig på ett bra sätt. Med det som bakgrund togs ett krafttag och ett nytt grepp till årets adventsgudstjänst. I korthet kan man säga att det blev minimalt med Gud och Jesus när högstadieeleverna hade sin adventsgudstjänst och istället tog "vi" över scenen genom att låta fyra tjejer från åttan och nian bjuda på ett framträdande. Programmet innehöll fyra sånger som på sitt sätt har med julens att göra, men som ändå är profana istället för sakrala. Utöver detta ledde dessa fyra tjejer två sånger som alla sjöng med i. Det var ett par sånger som oftare hörs i kyrkan, utan att för den delen vara några psalmer.

Vi kan lugnt konstatera att det blev succé. Aldrig någonsin har ordningen bland eleverna varit så bra och stämningen i kyrkan var både härlig och lagom uppsluppen. Kyrkans folk var nöjda och framträdandena var suveräna. Här nedanför kommer några exempel på hur det lät när Maja A, Ellinore (min dotter), Maja E och Carolina sjöng. Allt är filmat med min lilla digitala stillbildskamera, men ändå av skaplig kvalitet.

Nämnas ska också att även de yngre eleverna hade musikframträdanden under sina gudstjänster.

Om kyrkan är smarta utnyttjar de våra duktiga förmågor oftare inom ramen för sin ordinarie verksamhet, åtminstone om de vill ha fler besökare till sina gudstjänster...

Jag är glad att jobba på en skola som vågar och orkar satsa på kulturen.

//Steven :-)