Ord som ofta uttalas fel

Många människor har svårt att uttala vissa ord korrekt. Jag skulle till och med vilja sträcka mig till att säga att dessa felsägningar är så etablerade att de anses vara okej, dock inte i min språkperfekta värld. Några exempel:

Finland blir ofta Findland
Henrik blir ofta Hendrik
Till exempel blir ofta till exempelt
På hockeymatcher säger speakern att ett lag blir fulltaligt (efter en utvisning), men det blir ofta fulltagligt.
Busshållplats blir ofta busshållsplats
Åtminstone blir ofta åtminstonde

Vilka exempel på vanliga felsägningar kommer du på?

//Steven :-)